Unjoni Ewropea: Tidħol fis-seħħ il-projbizzjoni tal-plastiks li jintużaw darba biss

Fit-2 ta’ Lulju 2021, id-Direttiva dwar il-Plastik ta’ Użu Uniku daħlet fis-seħħ fl-Unjoni Ewropea (UE).Id-direttiva tipprojbixxi ċerti plastiks li jintużaw darba li għalihom huma disponibbli alternattivi.“Prodott tal-plastik li jintuża darba” huwa definit bħala prodott li huwa magħmul kompletament jew parzjalment mill-plastik u li mhuwiex maħsub, iddisinjat jew imqiegħed fis-suq biex jintuża diversi drabi għall-istess għan.Il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat linji gwida, inklużi eżempji, ta’ dak li għandu jitqies bħala prodott tal-plastik li jintuża darba.(Direttiva art. 12.)

Għal oġġetti oħra tal-plastik li jintużaw darba biss, l-istati membri tal-UE għandhom jillimitaw l-użu tagħhom permezz ta’ miżuri nazzjonali ta’ tnaqqis tal-konsum, mira separata ta’ riċiklaġġ għall-fliexken tal-plastik, rekwiżiti tad-disinn għall-fliexken tal-plastik, u tikketti obbligatorji għall-prodotti tal-plastik biex jinfurmaw lill-konsumaturi.Barra minn hekk, id-direttiva testendi r-responsabbiltà tal-produttur, li jfisser li l-produtturi se jkollhom ikopru l-ispejjeż tat-tindif tal-ġestjoni tal-iskart, il-ġbir tad-dejta, u t-tqajjim ta’ kuxjenza għal ċerti prodotti.L-istati membri tal-UE għandhom jimplimentaw il-miżuri sat-3 ta’ Lulju, 2021, bl-eċċezzjoni tar-rekwiżiti tad-disinn tal-prodott għall-fliexken, li se japplikaw mit-3 ta’ Lulju, 2024. (Art. 17.)

Id-direttiva timplimenta l-istrateġija tal-plastik tal-UE u għandha l-għan li "tippromwovi t-tranżizzjoni [tal-UE] għal ekonomija ċirkolari."(Art. 1.)

Kontenut tad-Direttiva dwar Plastik ta' Użu Uniku
Projbizzjonijiet tas-Suq
Id-direttiva tipprojbixxi li l-plastiks li ġejjin li jintużaw darba biss isiru disponibbli fis-suq tal-UE:
❋ bsaten tal-qoton
❋ pożati (frieket, skieken, mgħaref, chopsticks)
❋ pjanċi
❋ tiben
❋ ħawwad tax-xorb
❋ bsaten biex jitwaħħlu mal-blalen u biex isostnu
❋ kontenituri tal-ikel magħmula minn polistirene estiż
❋ kontenituri tax-xorb magħmulin minn polistirene estiż, inklużi l-għotjien u l-għotjien tagħhom
❋ kikkri għax-xorb magħmulin minn polistirene estiż, inklużi l-kisi u l-għotjien tagħhom
❋ prodotti magħmula minn plastik oxo-degradabbli.(Art. 5 flimkien mal-anness, parti B.)

Miżuri Nazzjonali għat-Tnaqqis tal-Konsum
L-Istati Membri tal-UE jridu jieħdu miżuri biex inaqqsu l-konsum ta’ ċerti plastiks li jintużaw darba li għalihom m’hemmx alternattiva.L-Istati Membri huma meħtieġa jissottomettu deskrizzjoni tal-miżuri lill-Kummissjoni Ewropea u jagħmluha disponibbli għall-pubbliku.Miżuri bħal dawn jistgħu jinkludu l-istabbiliment ta' miri nazzjonali ta' tnaqqis, il-forniment ta' alternattivi li jistgħu jerġgħu jintużaw fil-punt tal-bejgħ lill-konsumaturi, jew l-iċċarġjar ta' flus għal prodotti tal-plastik li jintużaw darba biss.L-istati membri tal-UE għandhom jiksbu "tnaqqis ambizzjuż u sostnut" fil-konsum ta 'dawn il-plastiks li jintużaw darba "li jwassal għal treġġigħ lura sostanzjali taż-żieda fil-konsum" sal-2026. Il-progress tal-konsum u t-tnaqqis għandu jiġi mmonitorjat u rrappurtat lill-Kummissjoni Ewropea.(Art. 4.)

Miri tal-Ġbir Separati u Rekwiżiti tad-Disinn għal Fliexken tal-plastik
Sal-2025, 77% tal-fliexken tal-plastik li jitqiegħdu fis-suq iridu jiġu riċiklati.Sal-2029, ammont ugwali għal 90% irid jiġi riċiklat.Barra minn hekk, se jiġu implimentati r-rekwiżiti tad-disinn għall-fliexken tal-plastik: sal-2025, il-fliexken tal-PET għandu jkun fihom mill-inqas 25% plastik riċiklat fil-manifattura tagħhom.Dan in-numru jitla’ għal 30% sal-2030 għall-fliexken kollha.(Art. 6, para. 5; art. 9.)

Tikkettjar
Xugamani sanitarji (pads), tampuni u applikaturi ta 'tampuni, wipes imxarrba, prodotti tat-tabakk bil-filtri, u kikkri tax-xorb għandu jkollhom tikketta "li tidher, tinqara b'mod ċar u li ma titħassarx" fuq l-ippakkjar jew fuq il-prodott innifsu.It-tikketta għandha tinforma lill-konsumaturi dwar l-għażliet xierqa għall-immaniġġjar tal-iskart għall-prodott jew il-mezzi tar-rimi tal-iskart li jridu jiġu evitati, kif ukoll dwar il-preżenza ta’ plastiks fil-prodott u l-impatt negattiv tar-rimi tal-iskart.(Art. 7, para. 1 flimkien mal-anness, parti D.)

Responsabbiltà Estiża tal-Produttur
Il-produtturi għandhom ikopru l-ispejjeż tal-miżuri ta’ sensibilizzazzjoni, il-ġbir tal-iskart, it-tindif tal-iskart, u l-ġbir u r-rappurtar tad-dejta fir-rigward tal-prodotti li ġejjin:
❋ kontenituri tal-ikel
❋ pakketti u tgeżwir magħmulin minn materjal flessibbli
❋ kontenituri tax-xorb b'kapaċità sa 3 litri
❋ kikkri għax-xorb, inklużi l-kisi u l-għotjien tagħhom
❋ basktijiet tal-plastik ħfief
❋ prodotti tat-tabakk bil-filtri
❋ msielaħ imxarrab
❋ blalen (Art. 8, para. 2, 3 flimkien mal-anness, parti E.)
Madankollu, l-ebda spiża tal-ġbir tal-iskart m'għandha tkun koperta fir-rigward ta' wet wipes u blalen.

Qawmien ta' Kuxjenza
Id-direttiva tirrikjedi li l-istati membri tal-UE jinċentivaw imġieba responsabbli tal-konsumatur u jinfurmaw lill-konsumaturi dwar alternattivi li jistgħu jerġgħu jintużaw, kif ukoll dwar l-impatti tar-rimi tal-iskart u skart ieħor mhux xieraq fuq l-ambjent u n-netwerk tad-drenaġġ.(Art. 10.)

news

URL tas-sors:https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2021-07-18/european-union-ban-on-single-use-plastics-takes-effect/


Ħin tal-post: 21-Settembru 2021